yya1vip英亚

yya1vip英亚:开高理念

yya1vip英亚:开高理念

校    训:诚毅和爱  与时俱进


办学宗旨:为学生的终身幸福奠基

          为社会的整体进步育人


育人目标:综合素质高  有一定特长

          为社会悦纳  可持续发展


教    风:好教  乐教  善教


学    风:好学  乐学  善学

yya1vip英亚:开高理念

校    训:诚毅和爱  与时俱进


办学宗旨:为学生的终身幸福奠基

          为社会的整体进步育人


育人目标:综合素质高  有一定特长

          为社会悦纳  可持续发展


教    风:好教  乐教  善教


学    风:好学  乐学  善学

yya1vip英亚(兴平)有限公司